info@moduasm.com
شرکت دالیان Modular Assembly Technology Co.، Ltd
News Detail
صفحه اصلی > اخبار > محتوای

نردبان چند منظوره

وقتی نردبان باز می شود، مفاصل قرار می گیرند. اگر "کلیک" را می شنوید، به این معنی است که نردبان ثابت شده است، بنابراین می توان آن را با خیال راحت استفاده کرد.

نردبان یک بار در هر 45 درجه است. این نیز یک عملکرد هشدار دهنده است. این نیاز به سوئیچ در مفصل دارد.

نوشیدن بیش از حد، کسانی که دوست دارند دچار (خستگی)، پابرهنه و دمپایی شوند توصیه می شود تا مدت طولانی به طبقه بالا نروند.

هنگامی که نردبان برداشته می شود، نردبان را حفظ نکنید، زیرا فاصله 0 هماهنگ است. شما باید پدال را با ترخیص نگه دارید.

لطفا از نردبان خارج شوید.